Gải pháp backup dữ liệu

Trong thời đại công nghệ thông tin khi mọi thứ đều được số hóa thì chúng ta lại phải đối mặt với nguy cơ rất lớn về việc mất mát dữ liệu mà nguyên nhân xuất phát từ nhiều nguồn như thiên tai, hỏa hoạn, tin tặc, hư hỏng phần cứng …

Nhận thấy nhu cầu cấp thiết cần bảo vệ dữ liệu không chỉ dừng lại ở phía các tổ chức kinh doanh mà còn đến từ người dùng cá nhân, VIETGREENIT đã từng bước xây dựng và hoàn thiện bộ giải pháp sao lưu dữ liệu trực tuyến Cloud Backup và Local Backup, dữ liệu của khách hàng được lưu trữ nhiều nơi khác nhau đảm bảo khi gặp sự cố có thể phục hồi đầy đủ và nhanh nhất.

Chúng tôi cung cấp giải pháp backup toàn diện cho doanh nghiệp, dữ liệu của bạn sẽ an toàn tuyệt đối, bảo mật và luôn được phục hồi nhanh chóng khi xảy ra sự cố, dịch vụ mà chúng tôi cung cấp như sau:

- Sao lưu vào thiết bị lưu trữ local: External HDD, NAS, SAN...

- Lập lịch sao lưu: Việc sao lưu dữ liệu được thực thi hoàn toàn tự động theo lịch trình đã được định sẵn.

- Khôi phục dữ liệu thông qua giao diện web, phần mềm, bao gồm cả phần mềm miễn phí.

- Hỗ trợ sao lưu máy chủ, database: Tạo bản sao lưu cho các dịch vụ máy chủ như: OS, MS Exchange, Outlook, MS SQL, và MySQL...

- Mã hóa 256-bit AES: dữ liệu sao lưu luôn được mã hóa bằng cơ chế 256-bit AES với key mã hóa do bạn tự thiết lập nhằm tránh việc truy xuất trái phép.

- Cơ chế mã hóa SSL cho mọi gói tin được gửi đi từ máy tính của bạn về hệ thống Cloud. Do đó, ngăn chặn nguy cơ đánh cắp dữ liệu từ Internet.

Liên Hệ: CÔNG TY TNHH VIETGREENIT.COM

Website: www.vietgreentech.com

Email: contact@vietgreenit.com

Hotline: 0933.500.628